World of Tanks 36506 - PANTHER (1:35) - Italeri

Model tanku ke slepení

Model tanku ke slepení. Velikost: 1:35; 25,3 cm. Balení obsahuje lepidlo.

Platnost kódu pro PC hru World of Tans byla prodloužena do konce roku 2018.


Sada obsahuje:
model ke slepení, lepidlo, průvodce světem tanků, obtisky pro World of Tanks, 1× bonusový kód, 3× zvací kód do hry. Barvy pro model nejsou součástí balení.

Informace o originálu:
Panther vznikl jako reakce na tanky, se kterými se německé jednotky setkaly během operace Barbarossa. Posádky německých tanků očekávaly, že sovětské tanky budou zastaralé a nedostačující. Byly proto v šoku, když se octly tváří v tvář technologickým vymoženostem, jako byl nakloněný pancíř na modelu T-34, a velikosti a brutalitě KV-1. Panther, který byl navržen jako druh víceúčelového tanku, převzal sovětské inovace a použil je v mnohem větším měřítku.
Na bitevní pole vjel poprvé v roce 1943. S jeho přibližně 45 tunami váhy se jednalo o obrovský stroj. Po technologické stránce šlo o velice ambiciózní projekt, který se snažil silný pancíř doplnit o rychlost a palebnou sílu. Jeho hlavní zbraní se stalo jedno z nejlepších děl války – spolehlivé 7,5cm Kw.K 42 L/70.
Avšak protože byl nový tank na bitevním poli potřeba co nejrychleji, musel se vývoj a testování Pantheru v mnoha ohledech ošidit. Prokletím jeho posádek v boji se tak staly problémy se spolehlivostí a mechanické poruchy. Byl to příliš komplikovaný koncept, který neodpouštěl žádné kompromisy a zjednodušení. Pantherů se vyrobilo zhruba 6000, ale do boje dorazily až příliš pozdě na to, aby ještě vývoj války nějak zvrátily. Nelze však popřít, že kdyby se byly objevily dříve a s plně funkčními špičkovými technologiemi, vývoj dějin se mohl ubírat zcela jiným směrem.

Detaily modelu:
Měřítko: 1:35
Délka: 253 mm
Obtížnost: 3

Doporučeno pro děti od 14 let.

Upozornění: Nevhodné pro děti do 8 let. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Liquid Cement – Lepidlo pro lepení modelů
Varování! Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Kód C33-36506
Výrobce Italeri
Měřítko 1:35
Běžná cena 1 039 Kč
Sleva -20% (-209 Kč)
Vaše cena830 Kč
vyprodáno