Airbrush Clean 39005 - čistič 500ml - Revell

Čistící prostředek pro stříkací pistoli.

Nejlepší prostředek pro vaši stříkací pistoli. Vyčistěte ji při změně barvy i po každém malování.

Určeno pro modelářství. Revell Airbrush Clean je speciální tekuté rozpouštědlo pro čištění barev na vodní bázi a na bázi rozpouštědla ze stříkacích pistolí. Také rozpouští lehce zaschlé laky a barvy z dalších modelářských potřeb a chrání trysky před zanesením.

Pokyny k použití: Opakovaně stříkněte z pistole. Po vyčištění ponechte malé množství uvnitř stříkací pistole.

Varování! Obsahuje: 1-Methoxypropan-2-ol. Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte elektrické/ven­tilační/osvětlo­vací/zařízení do výbušného prostředí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před teplem/jiskra­mi/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními předpisy.
Pozor! Tento výrobek není hračka.

Kód C18-3647
Výrobce Revell
Běžná cena 509 Kč
Sleva -23% (-119 Kč)
Vaše cena390 Kč
skladem
+