World of Tanks 36504 - M24 CHAFFEE (1:35) - Italeri

Model tanku ke slepení

Model tanku ke slepení. Velikost: 1:35; 16,1 cm. Balení obsahuje lepidlo.

Platnost kódu pro PC hru World of Tanks byla prodloužena do konce roku 2018.


Sada obsahuje:
model ke slepení, lepidlo, průvodce světem tanků, obtisky pro World of Tanks, 1× bonusový kód, 3× zvací kód do hry. Barvy pro model nejsou součástí balení.

Informace o originálu:
Tento tank s oficiálním označením Light Tank M24 začali Britové pro zjednodušení nazývat ‘Chaffee’.
Jednalo se pravděpodobně o nejlepší lehký tank celé války. Cílem Britů bylo sestrojit náhradu za tank M5 Stuart. Nový návrh se od dřívějších lehkých tanků výrazně lišil.
Dvojitý motor Cadillac a převodovka Hydramatic umožňovaly tanku dosáhnout vysokých rychlostí a zavěšení s torzními tyčemi zaručovalo dobrou průchodnost náročným terénem.
Nové lehké 75mm dělo dávalo tanku solidní palebnou sílu, což spolu s jeho nízkou siluetou znamenalo pro lehký tank značnou výhodu.
M24 se používal v pozdějších fázích druhé světové války a také v několika poválečných konfliktech od Korejské války po první válku v Indočíně.

Detaily modelu:
Měřítko: 1:35
Délka: 161 mm
Obtížnost: 3

Doporučeno pro děti od 14 let.

Upozornění: Nevhodné pro děti do 8 let. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Liquid Cement – Lepidlo pro lepení modelů
Varování! Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Kód C33-36504
Výrobce Italeri
Měřítko 1:35
Běžná cena 779 Kč
Sleva -20% (-159 Kč)
Vaše cena620 Kč
skladem
+