World of Tanks 36507 - LEOPARD 1 A2 (1:35) - Italeri

Model tanku ke slepení

Model tanku ke slepení. Velikost: 1:35; 27,3 cm. Balení obsahuje lepidlo.

Platnost kódu pro PC hru World of Tans byla prodloužena do konce roku 2018.


Sada obsahuje:
model ke slepení, lepidlo, průvodce světem tanků, plakát (42X59,4 cm), obtisky pro World of Tanks, 1× bonusový kód, 3× zvací kód do hry. Barvy pro model nejsou součástí balení.

Informace o originálu:
Leopard 1 byl hlavní bitevní tank Západního Německa. Do služby vstoupil v roce 1965. Na jednu stranu představoval ztělesnění dokonalého německého inženýrství, což jenom dosvědčuje jeho fantastická průchodnost terénem. Na druhou stranu je to jenom polovina pravdy. Tento tank byl ve skutečnosti výsledkem mezinárodních snah a nechyběla na něm například německá verze úžasného britského 105mm děla L7, které z něj učinilo jeden z nejvíce smrtících strojů na zeměkouli. Na výslednou podobu tanku měly však vliv i Francie a další evropské země.
Leopardů se vyrobilo přes 6000 a zúčastnily se mnoha různorodých konfliktů v rukou řady různých vojenských jednotek. Za dobu své služby prošel celkem šesti fázemi vylepšení od Leopardu 1A1 až po Leopard 1A6. Používal se také jako platforma pro mnoho specializovaných vojenských vozidel, užitek z něj měli zejména ženisté. Odkaz tohoto tanku přežívá dodnes, někteří dokonce prohlašují, že se jednalo o nejlepší stroj své doby.

Detaily modelu:
Měřítko: 1:35
Délka: 273 mm
Obtížnost: 3

Doporučeno pro děti od 14 let.

Upozornění: Nevhodné pro děti do 8 let. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Liquid Cement – Lepidlo pro lepení modelů
Varování! Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Kód C33-36507
Výrobce Italeri
Měřítko 1:35
Sleva -20% (-209 Kč)
830 Kč Běžná cena 1 039 Kč
vyprodáno